Grosserer Madsens værktøjsmesse er tilbage http://sallingavis.dk/blog-post/1991/grosserer-madsens-vaerktojsmesse-er-tilbage