Lysten til at spille golf er stor http://sallingavis.dk/blog-post/1566/lysten-til-at-spille-golf-er-stor