2022-07-19 10:27:35 | Kategori: artikel

Foto: Skive Kommune.

Hvad skal der ske med den lokale skole?

Borgerne inviteres til møde om fremtidig struktur i august.

Skive Kommune er i fuld gang med at planlægge fremtidens struktur inden for skole- og dagtilbud, og i den forbindelse er der borgermøder den 23. og 25. august. Her opfordres borgere i hele kommunen til at deltage og give deres besyv med til den kommende struktur, lige som det bliver muligt at stille spørgsmål og snakke om de eventuelle ønsker, der er for området fremover. Mødet den 23. august er om aftenen i Kultur Center Skive, mens mødet den 25. august er om aftenen i Salling Hallerne i Roslev. Så slå kryds i kalenderen, lyder opfordringen fra politikerne.

Det er byrådet i Skive Kommune der har iværksat en proces, der sigter efter at fremtidssikre skole- og dagtilbudsstrukturen i kommunen. Det sker blandt andet i lyset af et faldende børnetal i kommunen. Byrådet har ønsket en åben og involverende proces, hvor flest mulige får mulighed for at komme med synspunkter og forslag og tilmed på et tidligt stadie i beslutningsprocessen. Borgermøderne er derfor åbne, og alle, der har lyst, kan deltage.

På møderne vil der ikke blive fremlagt konkrete forslag til en fremtidig struktur, men der gives derimod et fælles billede af, hvorfor det er nødvendigt at handle for at kunne bevare og udvikle den gode kvalitet på skolerne og i dagtilbuddene i Skive Kommune. Der bliver også lejlighed til at drøfte, hvad kvalitet er, og hvad der er vigtigt at fastholde som god kvalitet, ligesom der vil blive fremlagt nogle overordnede skitser for, i hvilken retning strukturen nødvendigvis må udvikle sig set i lyset af det faldende børnetal.

For at sikre de nødvendige ressourcer, kompetencer og et overskueligt forløb i den komplekse proces, har forvaltningen indledt et samarbejde med konsulentfirmaet Muusmann. Planen for arbejdet sikrer blandt andet, at der senest i februar 2023 kan træffes beslutning i byrådet om en eventuel ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet, og at den i så fald vil kunne træde i kraft 1. august 2023.

Byrådet og forvaltningen forventer med konsulentfirmaet at kunne få en fuldstændig objektiv vurdering af området. 

Der er endnu ingen kommentar til dette indlæg, bliv den første til at skrive en kommentar.

Navn: *

E-mail: *

( bliver ikke vist )

Hjemmeside:

( husk http:// )

Kommentar: *

Følg med i dette indlæg via RSS eller ATOM

Persondatapolitik

 

 

 

Du kan downloade en APP til din telefon/tablet, så fungerer det optimalt
når du skal læse avisen online
Appen fåes til både
Iphone og Android