2022-01-03 15:07:34 | Kategori: artikel
Foto: Anton Simonsen.

Gelænderbanden gav aldrig op


Et bredt politisk flertal vil ændre museumsloven. Sker det, vil man med stor sandsynlighed kunne sætte et gelænder op på gravhøjen Bette Jenses Hyw på Fur. Det er et bredt flertal af Folketingets partier bestående af Socialdemokratiet (regeringen, red.), Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Kristendemokraterne og Frie Grønne har indgået stemmeaftale om at ændre museumslovens fortidsmindebestemmelser.

Formålet med aftalen om at ændre i museumslovens fortidsmindebestemmelser er at sikre en bedre balance mellem beskyttelse, formidling og tilgængelighed. Af aftalen fremgår det, at det overordnede princip i loven fortsat skal være, at der ikke må foretages ændringer i fortidsminder, men også at der fortsat skal være mulighed for dispensation.
Det skrives nu ind i loven, hvilke forhold som tillægges vægt, når det vurderes, om der kan gives dispensation. Det kan for eksempel tillægges vægt, at ændringen er med til at sikre bevaringen af fortidsmindet, eller at ændringen forbedrer tilgængeligheden til fortidsmindet for mennesker med funktionsnedsættelse. Helt grundlæggende tillægges det også vægt, om det er muligt at genskabe fortidsmindet, som det var før ændringen, og om ændringen bidrager til at fremme en bedre forståelse og oplevelse af fortidsmindet for offentligheden. Der vil også blive indført en bagatelgrænse, som beskriver ændringer, der ikke kræver dispensation. Det kan for eksempel sikre, at beboere på fortidsminder lettere kan lave om i haven eller få installeret fibernet. Desuden fjernes den automatiske beskyttelse for nyere fortidsminder, for eksempel bunkere langs den jyske vestkyst fra 2. verdenskrig, som ellers ville blive automatisk fredet efter 100 år. Grundlaget skal fremover være en konkret faglig vurdering. Endelig vil der komme en kulturarvsafdeling i Miljø-og Fødevareklagenævnet, hvor der tilknyttes to sagkyndige med faglig indsigt på kulturarvsområdet.

På Fur har man i årevis ønsket et gelænder ved Bette Jenses Hyw, og Gelænderbanden har flere gange sat et op - hvorefter myndighederne har taget det ned igen. Furboerne ønsker at gansbesværede kan besøge højen, og at sikkerheden fremmes, for de mange turister, der hvert år færdes på den opsatte trappe på højen.
Et udkast til lovforslaget er sendt i høring med henblik på, at interessenter kan give input, inden det endelige lovforslag fremsættes for Folketinget.
Der er endnu ingen kommentar til dette indlæg, bliv den første til at skrive en kommentar.

Navn: *

E-mail: *

( bliver ikke vist )

Hjemmeside:

( husk http:// )

Kommentar: *

Følg med i dette indlæg via RSS eller ATOM

Persondatapolitik

 

Du kan downloade en APP til din telefon/tablet, så fungerer det optimalt
når du skal læse avisen online
Appen fåes til både
Iphone og Android