2021-12-29 08:15:00 | Kategori: artikel

Furs nordlige bakkelandskab skal fredes
Furs nordlige bakkelandskab bør fredes. Det mener Skive Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, som sammen er klar til at sende en ansøgning om fredningen afsted til Fredningsnævnet.

Skive Kommune gik med som medrejser af fredningssagen under forudsætning af, at en række betingelser blev opfyldte. Molerindvinding til industrien måtte således ikke påvirkes af fredningen – og dette kunne forhindres ved, at udlagte graveområder friholdes fra fredning, eller ved at fredningen ikke omfatter molerindvinding i områder, der omfattes af myndighedernes råstofplaner, lød det i 2018 fra kommunen. Turismevirksomhederne i området skulle desuden sikres fortsatte udviklingsmuligheder, og der skulle tages hensyn til områdets drikkevandsinteresser i fredningen. Desuden skulle der sikres en fortsat god adgang til fossilsøgning for både professionelle og amatører, herunder muligheder for regelmæssig bortgravning af nedfaldet materiale ved molerskrænterne.


Desuden var det kommunens krav, at Ø-udvalget på Fur nedsatte arbejdsgrupper, så de folk, der bor på Fur, kunne høres og inddrages i processen. Disse ting er tilgodeset og sket, og arbejdsgrupperne har været meget engagerede og bidraget med flere gode ting.


Udover arbejdsgruppernes store arbejde, har der været afholdt konstruktive møder mellem Danmarks Naturfredningsforening, Skive Kommune og såvel molerindustrien som turismevirksomhederne. Disse møder har medført en forståelse for hinandens interesser, og der blev fundet nogle rigtig konstruktive 
løsninger, som alle parter kan se sig selv i. Når fredningssager gennemføres, skal de berørte lodsejere have en erstatning for de gener, fredningen måtte medføre. Her betaler staten 75% og kommunen betaler 25%.

Der er endnu ingen kommentar til dette indlæg, bliv den første til at skrive en kommentar.

Navn: *

E-mail: *

( bliver ikke vist )

Hjemmeside:

( husk http:// )

Kommentar: *

Følg med i dette indlæg via RSS eller ATOM

Persondatapolitik

 

Du kan downloade en APP til din telefon/tablet, så fungerer det optimalt
når du skal læse avisen online
Appen fåes til både
Iphone og Android