2020-01-07 08:36:23 | Kategori: artikel

Golfsamarbejde kommer lokale klubber til gavn

Samarbejde skifter navn og får nyt medlem.

Golfklubberne i Skive, Harre Vig, Aars, Hvalpsund, Morsø, Løgstør, Hjarbæk Fjord og Volstrup har i flere år haft en aftale om et samarbejde, hvor klubbernes medlemmer for et beskedent merkontingent på 900 kroner har kunnet spille frit på hinandens baner. Steen Krarup, initiativtager til ordningen og formand for ordningens Styregruppe gennem ni år, fortæller at formålet med dette golfsamarbejde er dels et forsøg på at bedre indtjeningen for de involverede klubber, dels at give medlemmerne et medlemsgode.

De ni klubber har i slutningen af sidste år gennemført en evaluering og de fleste er – med forskellig vægtning - enige om, at ordningen er et stort medlemsgode for de medlemmer, der gerne spiller mange runder på fremmede baner, at ordningen giver større udveksling på banerne og dermed inspiration til udvikling af eget anlæg, og at der er en fælles økonomisk gevinst. Ordningen betyder for deltagerne også, at det altid er nemt at finde en anden bane uden merudgift, når ens egen bane er optaget af turneringer eller andre aktiviteter. Det er også en erfaring, at de - der er med i ordningen - ofte trækker andre med til en højere pris.

Der har været nogle spændinger dels i styregruppen, dels i de enkelte klubber, og styregruppen nedsatte derfor en arbejdsgruppe, som i oktober fremlagte nogle forslag til ændringer, som gerne nu, men ikke mindst på sigt, skulle forbedre ordningen.

Forslagene blev kun delvist vedtaget på det netop gennemførte møde i styregruppen. Der var klubber, der lagde stor vægt på honorering af hverveprocenten, og andre klubber, som syntes, at besøg i den enkelte klub skulle honoreres højere. Der blev drøftet ulemper ved at ligge i periferien af ordningen, og at indtægten for det enkelte besøg var kommet for langt ned – i gennemsnit under 100 kroner, og for nogle klubber kun 70-80 kroner.

 

Ordningen fortsætter

De otte af klubberne var på mødet enige at fortsætte ordningen i 2020, men Volstrup Golf Center ønskede ikke at fortsætte. Dels ligger centeret og dermed klubben i udkanten af ordningens periferi med deraf følgende lange køreture for at kunne udnytte besøg i mange af de andre klubber, hvilket gav en lav hverveprocent blandt deres medlemmer - og dermed et mindre bidrag til ordningen - og en lav rundepris sammenlignet med den normale greenfee-indtjening.

Styregruppen så helst, at der var ni klubber i ordningen, som tidligere er besluttet som den øvre grænse for antallet af klubber. Gruppen gav derfor formanden mandat til at forhandle med Nordvestjysk Golfklub om en mulig deltagelse i ordningen for 2020. På mødet i styregruppen blev man i øvrigt enige om, at ændre navn til Golfring Limfjorden, og at navngive de dertil tilknyttede holdturneringer Limfjords-Golf og dermed signalere lokation. Samtidig blev det besluttet, at bruge samme hjemmeside, fælles markedsføring og udvidelse af turneringssamarbejde til gavn for de enkelte klubbers egne sponsorer.

Nordvestjysk Golfklub har siden besluttet at sige ja til optagelse.

 

Succes lokalt

Ordningen har i 2019 haft cirka 1.250.000 kroner til fordeling mellem klubberne. Formanden, Steen Krarup, forventer at dette tal stiger med mindst 150.000 kroner i 2020 – måske helt op til 200.000 kroner. Fordelingsnøglen fortsætter uændret på trods af forslag til ændring af denne, og samlet forventes klubberne at kunne dele knap 1,5 million kroner.  

I de første 10 måneder af 2019 har medlemmer af ordningen gennemført over 14.300 besøg, svarende til gennemsnitligt godt 11 besøg på fremmed bane for hvert medlem, og det forventes, at ordningen når pænt over 15.000 besøg hos hinanden, samt at ordningen i gennemsnit bruges cirka 12 gange på et år. 

Hverveprocenten har varieret fra klub til klub med Skive Golfklubs knap 400 tilknyttede medlemmer som den højeste, svarende til 57 % af klubbens fuldtidsbetalende medlemmer over 18 år. Det er langt over de i 2011 forventede 20-25 %. Hverveprocenten har i 2019 varieret en del med knap 17 % som det laveste, men har været stigende indtil 2017, hvorefter den gik lidt ned. I starten var ca. 17 % af de fuldtidsbetalende medlemmer med i ordningen, i 2013 kom man op på 24 % og nu er i gennemsnittet for klubberne på 37 %.

Sidste år er puljen på 1.250.000 kroner delt mellem de 9 klubber med Hvalpsund Golf Club, Hjarbæk Fjord Golfklub og Harre Vig Golfklub som de største økonomiske vindere.

Ordningen har været let at administrere, og der har kun været få problemer, som er blevet løst sekretariaterne imellem. Stort set alle klubber har været glade for ordningen og den større udveksling. Klubberne er enige om, at ordningen gør det nemmere at fastholde egne medlemmer, og at den også er med til at tiltrække nye medlemmer.

Som bonus effekt har ordningen skabt mere liv i klubhusområdet samt øget omsætningen i klubbernes caféer og golfbutikker.

Der er endnu ingen kommentar til dette indlæg, bliv den første til at skrive en kommentar.

Navn: *

E-mail: *

( bliver ikke vist )

Hjemmeside:

( husk http:// )

Kommentar: *

Følg med i dette indlæg via RSS eller ATOM

Persondatapolitik


Du kan downloade en APP til din telefon/tablet, så fungerer det optimalt
når du skal læse avisen online
Appen fåes til både
Iphone og Android